T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi

Üyelik, Ödünç Verme ve Kütüphane Kuralları

KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ

Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olur. Kullanıcıdan,  üyelik için herhangi bir ücret istenmez. Bir kullanıcı birden fazla kütüphaneye üye olabilir. Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir. Kütüphane üyeliği için bunların dışında herhangi bir belge ve koşul öne sürülmez, bu belgelerin fotokopileri alınmaz. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kullanıcının kimlik bilgileri kontrol edilir. Kullanıcıya bir Kütüphane Üyelik Formu imzalatılır. 18 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır. Üye olan kullanıcıya Kütüphane Üye Kartı hazırlanarak teslim edilir. Kütüphane üye kartının kaybedilmesi durumunda kullanıcı durumu kütüphaneye bildirir; kullanıcıya yeni bir üye kartı hazırlanır.

ÖDÜNÇ VERME

Ödünç verme işlemleri üye kartıyla veya TC Kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge ile yapılır. Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir. Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için 15 (onbeş) gün, kitap dışı materyaller için 7 (yedi) gündür. Bu sayı ve süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz. Materyalin ödünç alınan kütüphaneye iadesi esas olmakla beraber, eğer kullanıcı çeşitli nedenlerle, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, materyali o anda bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan İl Halk Kütüphanesi, yedi gün içinde materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir. Gönderi bedeli, gönderen kütüphane tarafından karşılanır. Kullanıcı ödünç alınmış materyalin iade süresini uzatabilir. Ancak materyal başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılmışsa süre uzatılmaz. Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir. Ödünç verme kurallarına uymamayı (materyali sürekli geç getirme, ödünç alınan materyali yıpratma veya iade etmeme, vb.) alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara, kütüphane yönetimi tarafından kütüphane kayıtları da esas alınarak, ilk seferinde üç ay, ikinci seferinde altı ay hak mahrumiyeti uygulanır. Materyali geç getiren kullanıcıya herhangi bir nakdi ceza tahakkuk ettirilmez. Ancak ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez. Materyali iade etmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden kullanıcı, materyalin rayiç bedelini öder. Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kütüphane yönetimi, kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları için uygun koşulları ve ortamları sağlamak zorundadır. Diğer kütüphane kullanıcılarını rahatsız etmemek koşuluyla alçak sesle konuşmaya, diz üstü bilgisayar kullanmaya, mp3 çalar ve i-pod gibi kişisel aletlerden müzik dinlemeye izin verilir. Ancak kütüphane içinde kütüphane yönetimi tarafından belirlenen alanlar dışında, yiyecek ve içecek tüketilmez.