T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi

Kütüphanemiz

MİSYONUMUZ
Toplumdaki ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine ücretsiz olarak sunulması amacıyla her türlü kültür mirasının derlenmesi, koruma altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Evrensel bilgi akışının vazgeçilmez bir unsuru olarak yaşam boyu öğrenme adına kütüphane kullanıcılarının zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, öğrenimlerini destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi için başvuru merkezi olmak.

AMAÇLARIMIZ

Cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve zamanlarını değerlendirme imkânı vermek.

Toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını desteklemek.

Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak.

Bu işlevlerinin yanı sıra bütün halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır. 


GÖREVLERİMİZ

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde;

Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,


Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,

 

Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,

 

İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,

 

Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

 

İŞLEVLERİMİZ
Halkın bilgi gereksinimini karşılamak.

Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.

 

Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratmak ve güçlendirmek.

 

Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak.

 

Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek.

 

Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlamak.

 

Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.

 

Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin geliştirilmesini sağlamak.

 

Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak ve sözlü geleneği desteklemek

 

Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamak.


HİZMET BİNAMIZ VE HİZMETLERİMİZ

16 Kasım 1992 yılında hizmete açılan Kütüphanemiz Hizmet Binası, 1407 m2 kullanım alanına sahip A tipi Kütüphane binasıdır.

BODRUM KAT: Kalorifer Dairesi, Yemekhane, Kitap Deposu, Arşiv.

ZEMİN KAT: Konferans Salonu, Teknik İşler ve Mali İşler Bölümü ve Okuma Salonu.

BİRİNCİ KAT: İdari Kısım, Süreli Yayınlar Salonu ve İnternet Erişim Merkezi, Yetişkinler Bölümü ve Çocuk Bölümü.

KOLEKSİYON

Kütüphanemiz kitap, süreli yayın, görsel-işitsel yayınlar ve eski harfli basma eserlerden oluşmaktadır.

HİMETLERİMİZ

Danışma Hizmeti

Kütüphane kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılayan hizmettir. Ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar, mesleki kitaplar ve her türden araştırmaya yönelik yayınların yer aldığı yetişkinlere hizmet veren,  Pazartesi-Cumartesi günleri 8:30 - 19:00 saatleri arası kesintisiz çalışan müracaat bölümünde mevcut kaynaklar doğrultusunda her türlü sorunuza yanıt bulabilirsiniz.

Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphane materyallerinin belirli bir süreyle kütüphane dışında yararlanılmak üzere ödünç verilmesi hizmetidir.

Kitap, görsel işitsel kaynaklar ve süreli yayınların son sayıları hariç dilediğiniz kaynaklardan seçim yaparak, üye olmak kaydıyla iki hafta süreyle ödünç alabileceğiniz bölümümüz Pazartesi-Cumartesi günleri 8:30 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Çocuklara Verilen Hizmetler

Çocuklara, kütüphane hizmeti kütüphanemiz bünyesindeki “Çocuk Bölümünde” verilmektedir.

Okulöncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların araştırma ve okuma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan bölümümüz, üyelerine 2 hafta süreyle ödünç kitap vermektedir. Pazartesi-Cumartesi günleri 8:30 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İnternet Hizmeti

Kütüphane kullanıcılarının, kütüphane kaynaklarından bulamadıkları araştırmalarını, internet ortamından yararlanarak yapmaları amacıyla ücretsiz olarak verdiği hizmettir.

Eğitici Kültürel Etkinlikler

Kütüphaneye ilgiyi arttırmak, halkı kütüphaneden yararlanmaya yönlendirmek, kütüphaneyi bir kültür odağı olarak görmelerini sağlamak amacıyla; milli bayramlar, anma-kutlama ve kuruluş günlerinde, kitap tanıtma, imza günleri, konferans ve paneller düzenlemektedir.

Kişi-kurum ve kuruluşlar kütüphanemizle işbirliği yaparak kendi etkinliklerinde, kütüphanemiz salonlarını da kullanabilmektedir.